• Dokazování technických závad

    Kompletní technická spolupráce při vedení právních sporů.

  • Dokazování technických závad

    Pomůžeme Vám s se spornými skutečnostmi technického charakteru.

Formou systémové metodologie poskytujeme kompletní technickou spolupráci při vedení právních sporů, jejichž předmětem je technická závada nebo jiné sporné skutečnosti technického charakteru.

Nabízíme Vám

Odborné konzultace

Formou konzultace od nás získáte prvotní posouzení, jestli vůbec má smysl se do technicko-právního sporu pustit. Důraz klademe hlavně na udržení důkazního břemene. Posuzujeme i přiměřenost vašich finančních nákladů do zvažovaného sporu.

Technické služby

V případě, že vaši spornou věc vyhodnotíme jako důkazně udržitelnou a vedení sporu jako finančně smysluplné, nabízíme vám z technického hlediska: posouzení spisového materiálu, dokumentaci technické závady nebo technických skutečností ..pokračujte zde.

Pojistné události

U pojistných událostí posuzujeme hlavně charakter a mechanismus vzniku technické závady (případně technického stavu). Vždy s ohledem na konkrétní podmínky pojistné smlouvy.

Proč s námi?

Zkušenosti

Naše společnost poskytuje technické konzultace pro významné společnosti v ČR již od roku 1994.

Odbornost

Garantujeme technickou odbornost a služby soudního znalce.

Šetříme vaše peníze

Pozdější soudní spory mohou být pro vás velmi nákladné, kontaktujte nás a společně Vám pomůžeme.