Ceny

Cena prvotní konzultace je stanovena jednou položkou. Tato činí, s ohledem na množství dokumentů a složitost věci, celkovou částku 2 – 5 tis. Kč.

Máte na výběr. Můžete si s námi sjednat hodinovou sazbu přiměřenou posuzované věci anebo celkovou cenu za poskytnutou službu. Náklady vám účtujeme vždycky samostatně. Až po tom, co nám odsouhlasíte rozsah a maximální cenu.

Cenu dokumentace technické závady (případně technického stavu) je nutné stanovit vždy až po prvotní konzultaci.

Ceny poskytovaných služeb a splatnosti faktur jsou smluvní.