• Dokazování technických závad

  Kompletní technická spolupráce při vedení právních sporů.

 • Dokazování technických závad

  Pomůžeme Vám s se spornými skutečnostmi technického charakteru.

Formou systémové metodologie poskytujeme kompletní technickou spolupráci při vedení právních sporů, jejichž předmětem je technická závada nebo jiné sporné skutečnosti technického charakteru. Vycházíme vstříc potřebám jak privátních advokátních kanceláří, tak právních oddělení obchodních společností.

Základní schéma spolupráce, kterou poskytujeme:

Právní zástupce, klient
DOTEZA.cz
Znalecký posudek
DOTEZA.cz
Soud protistrana

O společnosti

Společnost byla založena v roce 2016 jako nástupce fyzické osoby podnikající v daném oboru od roku 1994. Ke změně došlo především z důvodu rozšíření našich služeb a zlepšení komunikace s klienty.

Nabízíme Vám

Odborné konzultace

Formou konzultace od nás získáte prvotní posouzení, jestli vůbec má smysl se do technicko-právního sporu pustit. Důraz klademe hlavně na udržení důkazního břemene. Posuzujeme i přiměřenost vašich finančních nákladů do zvažovaného sporu.
Před prvním jednáním je vhodné, abyste nám zaslali stručný popis podstaty sporu, technicky významné dokumenty v PDF a případnou fotodokumentaci. Jen tak je možné vést samotnou konzultaci už se znalostí věci.

Technické služby

V případě, že vaši spornou věc vyhodnotíme jako důkazně udržitelnou a vedení sporu jako finančně smysluplné, nabízíme vám z technického hlediska:

 • posouzení spisového materiálu
 • dokumentaci technické závady nebo technických skutečností
 • vyšetřovací experimenty k posouzení/ověření příčiny vzniku závady
 • navržení otázek pro znalce a rozsahu znaleckého/expertního posudku
 • vypracování znaleckého posudku soudním znalcem
 • vypracování expertního posudku
 • předání věci právnímu zástupci klienta s doporučením dalšího postupu vedení sporu, obhajoby dodaných technických podkladů, znaleckých posudků apod.
 • zpracování ekonomických podkladů k technickým závadám a k technickému stavu
 • další specifické činnosti dle požadavku klienta, pokud se jedná o legální požadavky
 • Vždycky mějte na paměti, že důkazy s postupujícím časem ztrácejí svou průkaznost. Zajistěte je proto co nejdříve a co nejprůkazněji. Vždycky ale v určitém procesním režimu. Jen tak se dá předejít jejich zpochybnění vaší protistranou.

  Pojistné události

  U pojistných událostí posuzujeme hlavně charakter a mechanismus vzniku technické závady (případně technického stavu). Vždy s ohledem na konkrétní podmínky pojistné smlouvy.

  Ceny

  Cena prvotní konzultace je stanovena jednou položkou. Tato činí, s ohledem na množství dokumentů a složitost věci, celkovou částku 2 – 5 tis. Kč.
  Máte na výběr. Můžete si s námi sjednat hodinovou sazbu přiměřenou posuzované věci anebo celkovou cenu za poskytnutou službu. Náklady vám účtujeme vždycky samostatně. Až po tom, co nám odsouhlasíte rozsah a maximální cenu.
  Cenu dokumentace technické závady (případně technického stavu) je nutné stanovit vždy až po prvotní konzultaci.

  Ceny poskytovaných služeb a splatnosti faktur jsou smluvní.

  Proč s námi?

  Zkušenosti

  Naše společnost poskytuje technické konzultace pro významné společnosti v ČR již od roku 1994.

  Odbornost

  Garantujeme technickou odbornost a služby soudního znalce.

  Šetříme vaše peníze

  Pozdější soudní spory mohou být pro vás velmi nákladné, kontaktujte nás a společně Vám pomůžeme.