Konzultace

Formou konzultace od nás získáte jen posouzení, jestli vůbec má smysl se do technicko-právního sporu pustit. Důraz klademe hlavně na udržení důkazního břemene. Posuzujeme i přiměřenost vašich finančních nákladů do zvažovaného sporu.

Před prvním jednáním je vhodné, abyste nám zaslali stručný popis podstaty sporu, technicky významné dokumenty v PDF a případnou fotodokumentaci. Jen tak je možné vést samotnou konzultaci už se znalostí věci.