Pojistné události

U pojistných událostí posuzujeme hlavně charakter a mechanismus vzniku technické závady (případně technického stavu). Vždy s ohledem na konkrétní podmínky pojistné smlouvy.