Technické služby

V případě, že vaši spornou věc vyhodnotíme jako důkazně udržitelnou a vedení sporu jako finančně smysluplné, nabízíme vám z technického hlediska:

  • posouzení spisového materiálu
  • dokumentaci technické závady nebo technických skutečností
  • vyšetřovací experimenty k posouzení/ověření příčiny vzniku závady
  • navržení otázek pro znalce a rozsahu znaleckého/expertního posudku
  • vypracování znaleckého posudku soudním znalcem
  • vypracování expertního posudku
  • předání věci právnímu zástupci klienta s doporučením dalšího postupu vedení sporu, obhajoby dodaných technických podkladů, znaleckých posudků apod.
  • zpracování ekonomických podkladů k technickým závadám a k technickému stavu
  • další specifické činnosti dle požadavku klienta, pokud se jedná o legální požadavky

Vždycky mějte na paměti, že důkazy s postupujícím časem ztrácejí svou průkaznost. Zajistěte je proto co nejdříve a co nejprůkazněji. Vždycky ale v určitém procesním režimu. Jen tak se dá předejít jejich zpochybnění vaší protistranou.